MATEŘSKÁ ŠKOLA

se nachází v centru obce v areálu hustě obydleného sídliště. Jedná se však o klidnou lokalitu v těsné blízkosti lesa. Její velkou předností je odklonění od hlavní silnice, avšak blízkost důležitých institucí obce a vlakové i autobusové zastávky. Výchova a vzdělávání dětí probíhají ve třech třídách s celodenním provozem. Budova MŠ s vlastní kuchyní je obklopena prostornou zahradou se vzrostlými keři a stromy. Estetika a naučná složka zahrady je doplněna květinami. Součástí oploceného areálu je řada zahradních prvků, které slouží k sezónním hrám dětí.

Pokračování ...

SCHŮZKA RODIČŮ

  • 19. Srpna 2019 08:30:04
  • Mgr. Jana Maňáková, ředitelka MŠ

Zveme všechny rodiče na schůzku k začátku školního roku 2018 / 2019, která se uskuteční ve třídě A dne 12. 09. 2018 od 16:00 hodin. (Dostavte se prosím bez dětí.)

Těšíme se na Vaši účast.


MŠ Velké Karlovice Velké Karlovice

VYŠETŘENÍ SLUCHU.

  • 07. Září 2017 14:00:14
  • Mgr. Jana Maňáková, ředitelka MŠ

Ve středu 20. září 2017 Vám nabízíme využít možnosti bezplatného vyšetření sluchového vnímání Vašeho dítěte. Přihlášky si vyzvedněte u p. učitelek ve třídě MŠ. Více informací na nástěnce MŠ a v přiloženém dokumentu. .


MŠ Velké Karlovice Velké Karlovice

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

  • 21. Srpna 2017 12:05:12
  • Iva Podešvová

V úterý 5. září 2017 proběhne v mateřské škole informativní schůzka se zákonnými zástupci všech dětí, které budou MŠ Vranča navštěvovat ve školním roce 2017/2018.
Vážení rodiče, předpokládáme, že Vaše děti by podávanými informacemi nebyly příliš zaujaty. Abyste tedy měli dostatek prostoru k zajištění programu Vašich dětí, schůzka se bude konat až po skončení provozu mateřské školy, a to sice v 16:00.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi


MŠ Velké Karlovice Velké Karlovice

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

  • 21. Srpna 2017 10:39:08
  • Mgr. Jana Maňáková

Školní rok 2017/2018 začíná v PÁTEK 1. ZÁŘÍ 2017.


Školní akce


Program na měsíc BŘEZEN

Všechny aktivity pořádané mateřskou školou navazují na výchovnou a vzdělávací práci stanovenou školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK .

Řemeslné dny

Prohlídka Karlovského muzea a tradičních řemesel

Spaní v MŠ

Děti, které po prázdninách půjdou do ZŠ, budou mít táborák, Bobříka odvahy při noční procházce a spaní v MŠ

Pasování na školáky

Děti budou na obecním úřadě pasováni na školáky za účasti učitelů ze ZŠ

Školní výlety

Školní výlety jednotlivých tříd

Karlovské jezero

Poznávání zajímavých míst v obci ve spojení s místní lidovou pověstí

Hledání zbojnického pokladu

Hledání pokladu v návaznosti na knihy pověstí H. Mičkalové - O čem si vyprávjajú Karlovjané a Co sa Karlovjanom stalo aj nestalo

Pohádkové ukončení školního roku

Den dětí s klaunem

Oslava svátku Dne dětí s klaunem

Zábavné dopoledne v Apartmánech

Zábavné dopoledne s opékáním špekáčků a spoustou her je pro děti připraveno v Apartmánech

Školní vzdělávací program - KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK


Naše mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK. Každý lístek patří symbolicky jedné třídě. Obsah celého programu vychází ze základů Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ČR.

Cíleně provázanými výchovně – vzdělávacími činnostmi rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Pokládáme základy vědomostí, dovedností, návyků, samostatnosti, postojů a životních hodnot.

Fotogalerie


Podzimní tvořivé hry

   Otevřít galerii

Projekty EU